Ms Robyn Mudie at the welcome home ceremony


Australia hỗ trợ cựu sinh viên Việt Nam

Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia sẽ tài trợ 350.000 AUD cho các dự án do cựu du học sinh khởi xướng và triển khai, bắt đầu nhận đề xuất đến giữa tháng 1/2022.

Chi tiết ......

 

Thông tin bổ sung