Vietnamese students in Australia before Covid


Học bổng Úc cho người có thể tạo ảnh hưởng trong sự phát triển của Việt Nam

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ GD-ĐT thông báo về việc Chính phủ Australia cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình Học bổng năm 2022 cho ứng viên Việt Nam.

Chi tiết ......

 

Thông tin bổ sung