FB cover


Học bổng Chính phủ Australia 2023: Khuyến khích ứng viên là nữ

Học bổng chính phủ Australia (Australia Awards - AAS) được trao cho công dân Việt Nam làm việc trong cơ quan nhà nước và các giảng viên, các nhà nghiên cứu, nhân viên của tổ chức phi chính phủ và các công ty Việt Nam để theo học chương trình thạc sỹ tại các trường đại học của Australia vào năm 2023

Chi tiết ......

 

Thông tin bổ sung