Orientation workshop on the training course for VET educators supporting students with disability


TP.HCM: Đào tạo giáo viên hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật

Sáng 1.3, Trung tâm Khuyết tật và phát triển (Trung tâm DRD) và Aus4Skills tổ chức buổi lễ ra mắt Khóa đào tạo - bồi dưỡng giáo viên/giảng viên hỗ trợ học viên khuyết tật trong giáo dục nghề nghiệp.

Chi tiết ......

 

Thông tin bổ sung