Thi Quang Linh Tran


Nâng kỹ thuật lên một tầm cao mới tại tập đoàn LEGO tại Việt Nam

Khi còn nhỏ, Trần Thị Quang Linh đã rất ngưỡng mộ những người phụ nữ trong đời mình là kỹ sư hay nhà khoa học. Cô ngưỡng mộ họ như những cá nhân tài năng, mạnh mẽ, thông minh và tận tâm. sự ngưỡng mộ này tự nhiên trở thành niềm yêu thích thực sự đối với kỹ thuật và khoa học.

Chi tiết ......

 

Thông tin bổ sung