Home / Ứng viên / Giới thiệu

Học bổng Chính phủ Australia

Học bổng Chính phủ Australia không chỉ giúp bạn đạt bằng cấp được quốc tế công nhận mà còn tạo ra một trải nghiệm thay đổi cuộc sống của bạn tại Australia. 

Học bổng thạc sỹ niên khóa 2025 mở đơn đăng ký từ ngày 01/02/2024 – 30/04/2024 


Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua quá trình học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức để tạo ra sự thay đổi và góp phần xây dựng mối quan hệ bền vững giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Australia.

Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực nhân, thành tích học tập, quan trọng nhất khả năng tạo ra ảnh hưởng nhằm giải quyết những thách thức về phát triển của Việt Nam.

Chương trình luôn khuyến khích các ứng viên phụ nữ, người khuyết tật, người yếu thế nộp hồ xin học bổng. Học bổng Chính phủ Australia chế hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện cho các nhóm ứng viên này hội tiếp cận với học bổng một cách bình đẳng. 

Quyền lợi Học bổng Chính phủ Australia


Học bổng Chính phủ Australia được cấp trong thời gian tối thiểu để người học hoàn thành chương trình học tập do trường đại học Australia quy định, bao gồm thời gian học chuẩn bị (nếu ).

Người nhận học bổng được hưởng những quyền lợi sau:

 • vé máy bay khứ hồi
 • trợ cấp ổn định ban đầu, cấp một lần khi mới sang Australia 
 • toàn bộ tiền học phí 
 • hỗ trợ sinh hoạt phí 
 • chương trình học chuẩn bị 
 • bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế trong thời gian học 
 • hỗ trợ học tập bổ sung 
 • trợ cấp nghiên cứu thực địa (dành cho học viên học thạc sỹ nghiên cứu thạc sỹ học theo tín chỉ nhưng hợp phần nghiên cứu thực địa bắt buộc). 

Các lĩnh vực học tập ưu tiên


Dưới đây là danh sách các lĩnh vực học tập ưu tiên đối với ứng viên Việt Nam cùng một số ví dụ (ví dụ chỉ mang tính chất gợi ý và tham khảo):

 • Nông-lâm-ngư nghiệp (ví dụ: kinh tế nông nghiệp, ngư nghiệp, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, phát triển nông thôn)
 • Chuyển đổi số (ví dụ: an ninh mạng, kinh doanh và sáng tạo số, truyền thông số)
 • Công nghệ thông tin (chỉ dành cho các ứng viên người khuyết tật) 
 • Giáo dục (ví dụ: nghiên cứu/quản lý giáo dục, giáo dục đào tạo nghề nghiệp, giáo dục đặc biệt)
 • Môi trường, Biến đổi khí hậu, Năng lượng (ví dụ: nghiên cứu môi trường bao gồm nước, tài nguyên khoáng sản, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, hạ tầng và giao thông, giải pháp và sáng tạo năng lượng bền vững/tái tạo, du lịch bền vững)
 • Quản trị phát triển kinh tế (ví dụ: quản lý chính sách công, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kinh tế)
 • Bình đẳng giới, Khuyết tật (ví dụ: nghiên cứu giới và phụ nữ, dịch vụ dành cho người khuyết tật, chính sách xã hội và bảo trợ xã hội)
 • Y tế (ví dụ: chính sách và dịch vụ y tế, y tế công cộng, sức khỏe tâm thần) 
 • Ổn định khu vực Nhân quyền (ví dụ: luật quốc tế, tội phạm học, an ninh/bền vững hàng hải, báo chí và truyền thông)

Các lĩnh vực khác (trừ Quản trị Kinh doanh, Y, Dược) sẽ được xem xét dựa trên chất lượng hồ .

Chính phủ Australia và Việt Nam định kỳ xem xét và điều chỉnh các lĩnh vực ưu tiên của Học bổng.

Ứng viên nên lựa chọn khóa học phù hợp với kinh nghiệm làm việc và bằng cấp. Ứng viên cần giải trình thấu đáo và hợp lý nếu muốn lựa chọn khóa học khác với trọng tâm và định hướng nghề nghiệp.

Ứng viên vui lòng xem thông tin về các khóa học dành cho sinh viên quốc tế tại https://cricos.education.gov.au/

Tìm hiểu thêm về Danh sách các trường đại học tại Australia tham gia vào chương trình Học bổng Chính phủ Australia.

Tờ thông tin học bổng chính phủ Australia niên khóa 2025

Tóm tắt những thông tin cần biết về Học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2025

Xem chi tiết

Sổ tay chính sách của Học bổng Chính phủ Australia

Sổ tay này cung cấp thông tin cần thiết để quản lý hoặc đăng ký Học bổng Chính phủ Australia

Xem chi tiết

Nộp hồ sơ trực tuyến

Ứng tuyển cho Học bổng Chính phủ Australia trên OASIS (Hệ thống thông tin trực tuyến Học bổng Chính phủ Australia)

Xem chi tiết