Nhóm ứng viênĐiểm TB Đại họcYêu cầu Tiếng Anh
Cơ quan trung ương, cấp thành phố, tỉnh, huyện

Trường/cơ sở giáo dục nghề nghiệp
6.5Không yêu cầu IELTS khi nộp hồ sơ.

Điểm IELTS 5.0 (không có điểm thành phần dưới 4.5) hoặc

TOEFL iBT 35 (Đọc và Nghe 3, Viết và Nói 12 hoặc cao hơn)

PTE học thuật 29 (không có điểm thành phần dưới 23)
Trường đại học cấp tỉnh

Viện nghiên cứu

7.0Không yêu cầu IELTS khi nộp hồ sơ.

Điểm IELTS 5.0 (không có điểm thành phần dưới 4.5) hoặc

TOEFL iBT 35 (Đọc và Nghe 3, Viết và Nói 12 hoặc cao hơn)

PTE học thuật 29 (không có điểm thành phần dưới 23)
Trường đại học ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ7.0Không yêu cầu IELTS khi nộp hồ sơ.

Điểm IELTS 6.0 (không có điểm thành phần dưới 5.5) hoặc

TOEFL iBT 60 (Đọc 8, Nghe 7, Nói 16, Viết 18 hoặc cao hơn)

PTE học thuật 46 (không có điểm thành phần dưới 36)
Tổ chức phi chính phủ Việt Nam

Công ty Việt Nam
7.0Nộp điểm IELTS khi nộp hồ sơ

Điểm IELTS 5.5 (không có điểm thành phần dưới 5.0) hoặc

TOEFL iBT 46 (Đọc và Nghe 4, Nói và Viết 14 hoặc hơn)

PTE học thuật 36 (không có điểm thành phần dưới 29)
Tổ chức phi chính phủ quốc tế, Tổ chức Liên Hợp Quốc, Đại sứ quán7.0Nộp điểm IELTS khi nộp hồ sơ.

Điểm IELTS 6.5 (không có điểm thành phần dưới 6.0) hoặc

TOEFL iBT 84 (không có điểm thành phần dưới 21)

PTE học thuật 58 (không có điểm thành phần dưới 50)
Công ty nước ngoài (chỉ dành cho ứng viên là người khuyết tật) 6.0 Không yêu cầu IELTS khi nộp hồ sơ.

Điểm IELTS 5.0 (không có điểm thành phần dưới 4.5) hoặc

TOEFL iBT 35 (Đọc và Nghe 3, Viết và Nói 12 hoặc cao hơn)

PTE học thuật 29 (không có điểm thành phần dưới 23)

* Chứng chỉ IELTS (hoặc TOEFL iBT, chứng chỉ PTE Academic) hợp lệ là chứng chỉ có ngày thi từ 01/01/2022 trở đi.

Ứng viên xin học bổng Thạc sỹ nghiên cứu phải là:

1. Giảng viên bậc đại học làm việc tại trường đại học, học viện, trường cao đẳng hoặc
2. Cán bộ nghiên cứu làm việc tại trường đại học, trường cao đẳng, viện nghiên cứu hoặc trung tâm nghiên cứu.

Hồ sơ xin học bổng Thạc sỹ nghiên cứu của các ứng viên không thuộc hai nhóm trên sẽ được coi là không hợp lệ.

Ứng viên có hoàn cản khó khăn

Người ở các vùng nông thôn khó khăn theo quy định (xem chi tiết tại Hỗ trợ bình đẳng cho ứng viên), Học bổng áp dụng các điều khoản đặc biệt sau đây cho các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam thuộc các nhóm ứng viên đã nêu trên:

Điểm TB Đại họcYêu cầu tiếng AnhKinh nghiệm làm việc
6.0 Điểm IELTS 5.0 (không có điểm thành phần dưới 4.5)

Điểm TOEFL iBT 35 (Tối thiểu điểm Đọc và Nghe 3, điểm Viết và Nói 12)

Điểm PTE Academic 29 (không có điểm thành phần dưới 23)

Không yêu cầu IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ
12 tháng kinh nghiệm làm việc