Nhóm ứng viên (cơ quan làm việc)Điểm TB Đại họcYêu cầu Tiếng Anh
Cơ quan trung ương, cấp thành phố, tỉnh, huyện

Trường/cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Viện nghiên cứu (Việt Nam/nhà nước)
6.5Không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh khi nộp hồ sơ.

IELTS Academic 5.0 (không có điểm thành phần dưới 4.5) hoặc

TOEFL iBT 35 (Đọc và Nghe 3, Viết và Nói 12 hoặc cao hơn) hoặc

PTE học thuật 29 (không có điểm thành phần dưới 23)
Trường đại học cấp tỉnh

7.0Không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh khi nộp hồ sơ.

IELTS Academic 5.5 (không có điểm thành phần dưới 5.0) hoặc

TOEFL iBT 46 (Đọc và Nghe 4, Viết và Nói 14 hoặc cao hơn) hoặc

PTE học thuật 36 (không có điểm thành phần dưới 29)
Trường đại học ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ7.0Không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh khi nộp hồ sơ.

IELTS Academic 6.0 (không có điểm thành phần dưới 5.5) hoặc

TOEFL iBT 60 (Đọc 8, Nghe 7, Nói 16, Viết 18 hoặc cao hơn) hoặc

PTE học thuật 46 (không có điểm thành phần dưới 36)
Tổ chức phi chính phủ Việt Nam

Công ty Việt Nam
7.0Nộp chứng chỉ tiếng Anh khi nộp hồ sơ

IELTS Academic 5.5 (không có điểm thành phần dưới 5.0) hoặc

TOEFL iBT 46 (Đọc và Nghe 4, Nói và Viết 14 hoặc hơn) hoặc

PTE học thuật 36 (không có điểm thành phần dưới 29)
Tổ chức phi chính phủ quốc tế7.0Nộp chứng chỉ tiếng Anh khi nộp hồ sơ.

IELTS Academic 6.5 (không có điểm thành phần dưới 6.0) hoặc

TOEFL iBT 84 (không có điểm thành phần dưới 21) hoặc

PTE học thuật 58 (không có điểm thành phần dưới 50)
Công ty nước ngoài
(chỉ dành cho ứng viên là người khuyết tật)
6.0 Không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh khi nộp hồ sơ.

IELTS Academic 5.0 (không có điểm thành phần dưới 4.5) hoặc

TOEFL iBT 35 (Đọc và Nghe 3, Viết và Nói 12 hoặc cao hơn) hoặc

PTE học thuật 29 (không có điểm thành phần dưới 23)

* Chứng chỉ IELTS Academic (hoặc TOEFL iBT, PTE Academic) hợp lệ là chứng chỉ có ngày thi từ 01/01/2023 trở đi.

Ứng viên xin học bổng Thạc sỹ nghiên cứu phải là:

1. Giảng viên làm việc tại trường đại học, học viện, trường cao đẳng hoặc
2. Cán bộ nghiên cứu làm việc tại trường đại học, trường cao đẳng, viện nghiên cứu hoặc trung tâm nghiên cứu.

Hồ sơ xin học bổng Thạc sỹ nghiên cứu của các ứng viên không thuộc hai nhóm trên sẽ được coi là không hợp lệ.

Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn

Học bổng áp dụng các điều khoản đặc biệt sau đây cho các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc các nhóm ứng viên đã nêu trên (xem chi tiết tại Hỗ trợ bình đẳng cho ứng viên).

Điểm TB Đại họcYêu cầu tiếng AnhKinh nghiệm làm việc
6.0 Không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh tại thời điểm nộp hồ sơ.

IELTS Academic 5.0 (không có điểm thành phần dưới 4.5) hoặc

TOEFL iBT 35 (tối thiểu điểm Đọc và Nghe 3, điểm Viết và Nói 12) hoặc

PTE Academic 29 (không có điểm thành phần dưới 23)

12 tháng kinh nghiệm làm việc (toàn thời gian)