Các tài liệu kèm theo

Để nộp hồ sơ Học bổng Chính phủ Australia, các ứng viên cần đáp ứng tất cả các yêu cầu, bao gồm nộp các tài liệu kèm theo (xem bảng dưới đây). Hồ sơ có thể được coi là không hợp lệ nếu thiếu các tài liệu kèm theo.

Xin vui lòng kiểm tra tài liệu để đảm bảo rằng tài liệu đó có thể tải lên mạng được và dung lượng tối đa của mỗi tài liệu là 2 MB.

Loại giấy tờ kèm theo

Gợi ý cách đặt tên file

 "Document type" (sau khi tải lên OASIS)

Bản sao công chứng bằng cấp chính quy

01-Applicant’s Full Name-Degree-V

Document type: Degree Certificate

(Nếu có nhiều bằng cấp, ghi rõ bằng Đại học 1,2.../bằng Thạc sỹ)

Bản dịch công chứng bằng cấp chính quy (nếu bản gốc không phải bằng tiếng Anh)

02-Applicant’s Full Name-Degree-E

Document type: Degree Certificate

Bản sao công chứng bảng điểm chính quy

03-Applicant’s Full Name-Transcript-V

Document type: Academic Transcript

Bản dịch công chứng bảng điểm chính quy (nếu bản gốc không phải bằng tiếng Anh)

04-Applicant’s Full Name-Transcript-E

Document type: Academic Transcript

Bản sao công chứng giấy tờ chứng minh quốc tịch

05-Appplicant’s Full Name-Citizenship

Document type: Proof of Citizenship

Bản sao công chứng giấy khai sinh

06-Applicant’s Full Name-Birth Certificate-V

Document type: Proof of Citizenship

Bản dịch công chứng giấy khai sinh

07-Applicant’s Full Name-Birth Certificate-E

Document type: Proof of Citizenship

Bản sao công chứng hợp đồng làm việc để chứng minh kinh nghiệm làm việc

08-Applicant’s Full Name-Work Contract

Document type: Other Documents

Lý lịch tự thuật (dán ảnh hộ chiếu và có đóng dấu của cơ quan hiện tại hoặc trước đó)

09-Applicant’s Full Name-CV

Document type: Curriculum Vitae Template

Thư giới thiệu của cơ quan, đóng dấu của cơ quan hiện tại hoặc trước đó

10-Applicant’s Full Name-EmployerReference

Document type: Employer or Nominating Authority Reference Template

Thư giới thiệu học thuật

  • Một thư giới thiệu học thuật đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ tín chỉ
  • Hai thư giới thiệu học thuật đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu

11-Applicant’s Full Name-AcademicReference

Document type: Academic Referee Report Template

Danh mục các bài báo (đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu)

12-Applicant’s Full Name-Publications

Document type: Other Documents

IELTS hoặc TOEFL iBT (ngày thi từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi đối với tất cả ứng viên trừ ứng viên thuộc cơ quan chính quyền địa phương cấp tỉnh và ứng viên có hoàn cảnh khó khăn)

13-Applicant’s Full Name-English

Document type: Proof of English Language Proficiency

Tóm tắt đề cương nghiên cứu (đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu)

14-Applicant’s Full Name-ResearchProposal

Document type: Other Documents (no template available)

Bằng chứng đã liên lạc với giáo sư hướng dẫn

15-Applicant’s Full Name-Supervisor

Document type: Other Documents

Chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận thành tích/giải thưởng quốc gia hoặc quốc tế

16-Applicant’s Full Name-Awards

Document type: Other Documents

Bằng chứng về khuyết tật (đối với ứng viên là người khuyết tật)

17-Applicant’s Full Name-Disability

Document type: Other Documents

Bằng chứng về hoàn cảnh khó khăn (đối với ứng viên đến từ những huyện nghèo theo quy định)

18-Applicant’s Full Name-Disadvantaged

Document type: Other Documents

Lưu ý: Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn, dù thuộc nhóm nào, cũng không bắt buộc phải nộp chứng chỉ tiếng Anh tại giai đoạn này. Tuy nhiên, ứng viên sẽ phải tham gia kỳ thi IELTS do DFAT tài trợ nếu vượt qua vòng sơ loại và được mời đi phỏng vấn.

 

Các tài liệu có thể tải xuống

Thông tin bổ sung