Tài liệu kèm theo

Ứng viên là người Việt Nam phải cung cấp các tài liệu kèm theo sau đây. Tất cả các tài liệu kèm theo này cần được tải lên OASIS, và dung lượng mỗi tài liệu không nên quá 2MB. Nếu tài liệu kèm theo có nhiều trang, do đó có dung lượng lớn hơn 2MB, ứng viên nên tách tài liệu ra làm nhiều tệp, và ghi rõ số thứ tự, ví dụ “part 1 of 2”, “part 2 of 2”.

STTLoại giấy tờ kèm theoHình thức văn bản/Ngôn ngữGợi ý cách đặt tên file"Document Type"
(chọn khi tải lên OASIS)
1Bằng đại học chính quyBản sao công chứng và bản dịch công chứng (nếu bản gốc không phải bằng tiếng Anh)01-Applicant's Full Name-Degree-V

01-Applicant's Full Name-Degree-E
Degree Certificate
(Nếu có nhiều bằng cấp, ghi rõ bằng Degree 1,2...)
2Bảng điểm đại học chính quyBản sao công chứng và bản dịch công chứng (nếu bản gốc không phải bằng tiếng Anh)02-Applicant's Full Name-Transcript-V

02-Applicant's Full Name-Transcript-E
Academic transcript
3Giấy tờ chứng minh quốc tịch (hộ chiếu/CMND/Căn cước công dân)Bản sao công chứng 03-Applicant's Full Name-Citizenship
Proof of citizenship
4Giấy khai sinhBản sao công chứng04-Applicant's Full Name-Birth CertificateProof of citizenship
5(Các) hợp đồng làm việc hoặc (các) quyết định tuyển dụng (cho thời gian làm việc trong vòng ít nhất 24 tháng gần đây)Bản sao công chứng05-Applicant's Full Name-Work Contract
Other document

6Lý lịch tự thuật (đảm bảo nội dung chính theo mẫu, dán ảnh chân dung 4x6, cơ quan hiện tại đóng dấu giáp lai, ký và đóng dấu xác nhận)Ngôn ngữ: tiếng Anh06-Applicant's Full Name-CV
CV or resume
Curriculum Vitae template
7Thư giới thiệu của cơ quan hiện tại (đảm bảo nội dung chính theo mẫu, cơ quan hiện tại ký và đóng dấu xác nhận)

*Thông tin chi tiết xem thêm bên dưới
Ngôn ngữ: tiếng Anh07-Applicant's Full Name-Employer Reference
Employer or Nominating Authority Statement
Employer Reference Letter template
8Thư giới thiệu học thuật/chuyên môn (theo mẫu):

01 thư giới thiệu học thuật/chuyên môn đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ tín chỉ.

02 thư giới thiệu học thuật/chuyên môn đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu

*Thông tin chi tiết xem thêm bên dưới
Ngôn ngữ: tiếng Anh08-Applicant's Full Name-Academic Referee Report hoặc

08-Applicant's Full Name-Professional Referee Report
Referee Report
Academic Referee Report template

Professional Referee Report template
9Danh mục các bài báo (nếu có)Ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh09-Applicant's Full Name-Publications
Lists of Publications
10IELTS Academic/TOEFL iBT/PTE Academic (ngày thi từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 trở đi đối với nhóm ứng viên bắt buộc nộp tại thời điểm nộp hồ sơ)Bản sao công chứng10-Applicant's Full Name-English certificate
Proof of English Language Proficiency

11Tóm tắt đề cương nghiên cứu (đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu)Ngôn ngữ: tiếng Anh11-Applicant's Full Name-Research Proposal
Other document

12Bằng chứng đã liên lạc với giáo sư hướng dẫn (đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu)Ngôn ngữ: tiếng Anh12-Applicant's Full Name-Supervisor
Other document
13Chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận học bổng/thành tích/giải thưởng ở bậc ĐẠI HỌC (nếu có)Bản sao công chứng và bản dịch công chứng (nếu bản gốc không phải bằng tiếng Anh)13-Applicant's Full Name-Awards
Other document
14Bằng chứng về khuyết tật (đối với ứng viên là người khuyết tật)Bản sao công chứng và bản dịch công chứng (nếu bản gốc không phải bằng tiếng Anh)14-Applicant's Full Name-Disability
Other document
15Bằng chứng về hoàn cảnh khó khăn (đối với ứng viên đến từ những vùng nông thôn khó khăn theo quy định), nếu thông tin này chưa được thể hiện trong những tài liệu nêu trênBản sao công chứng15-Applicant's Full Name-Disadvantaged
Other document
STTLoại giấy tờ kèm theoHình thức văn bản/Ngôn ngữGợi ý cách đặt tên file"Document Type"
(chọn khi tải lên OASIS)
1Bằng đại học chính quyBản sao công chứng và bản dịch công chứng (nếu bản gốc không phải bằng tiếng Anh)01-Applicant's Full Name-Degree-V

01-Applicant's Full Name-Degree-E
Degree Certificate
(Nếu có nhiều bằng cấp, ghi rõ bằng Degree 1,2...)
2Bảng điểm đại học chính quyBản sao công chứng và bản dịch công chứng (nếu bản gốc không phải bằng tiếng Anh)02-Applicant's Full Name-Transcript-V

02-Applicant's Full Name-Transcript-E
Academic transcript
3Giấy tờ chứng minh quốc tịch (hộ chiếu/CMND/Căn cước công dân)Bản sao công chứng 03-Applicant's Full Name-Citizenship
Proof of citizenship
4Giấy khai sinhBản sao công chứng04-Applicant's Full Name-Birth CertificateProof of citizenship
5(Các) hợp đồng làm việc hoặc (các) quyết định tuyển dụng (cho thời gian làm việc trong vòng ít nhất 24 tháng gần đây)Bản sao công chứng05-Applicant's Full Name-Work Contract
Other document

6Lý lịch tự thuật (đảm bảo nội dung chính theo mẫu, dán ảnh chân dung 4x6, cơ quan hiện tại đóng dấu giáp lai, ký và đóng dấu xác nhận)Ngôn ngữ: tiếng Anh06-Applicant's Full Name-CV
CV or resume
Curriculum Vitae template
7Thư giới thiệu của cơ quan hiện tại (đảm bảo nội dung chính theo mẫu, cơ quan hiện tại ký và đóng dấu xác nhận)

*Thông tin chi tiết xem thêm bên dưới
Ngôn ngữ: tiếng Anh07-Applicant's Full Name-Employer Reference
Employer or Nominating Authority Statement
Employer Reference Letter template
8Thư giới thiệu học thuật/chuyên môn (theo mẫu):

01 thư giới thiệu học thuật/chuyên môn đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ tín chỉ.

02 thư giới thiệu học thuật/chuyên môn đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu

*Thông tin chi tiết xem thêm bên dưới
Ngôn ngữ: tiếng Anh08-Applicant's Full Name-Academic Referee Report hoặc

08-Applicant's Full Name-Professional Referee Report
Referee Report
Academic Referee Report template

Professional Referee Report template
9Danh mục các bài báo (nếu có)Ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh09-Applicant's Full Name-Publications
Lists of Publications
10IELTS Academic/TOEFL iBT/PTE Academic (ngày thi từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 trở đi đối với nhóm ứng viên bắt buộc nộp tại thời điểm nộp hồ sơ)Bản sao công chứng10-Applicant's Full Name-English certificate
Proof of English Language Proficiency

11Tóm tắt đề cương nghiên cứu (đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu)Ngôn ngữ: tiếng Anh11-Applicant's Full Name-Research Proposal
Other document

12Bằng chứng đã liên lạc với giáo sư hướng dẫn (đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu)Ngôn ngữ: tiếng Anh12-Applicant's Full Name-Supervisor
Other document
13Chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận học bổng/thành tích/giải thưởng ở bậc ĐẠI HỌC (nếu có)Bản sao công chứng và bản dịch công chứng (nếu bản gốc không phải bằng tiếng Anh)13-Applicant's Full Name-Awards
Other document
14Bằng chứng về khuyết tật (đối với ứng viên là người khuyết tật)Bản sao công chứng và bản dịch công chứng (nếu bản gốc không phải bằng tiếng Anh)14-Applicant's Full Name-Disability
Other document
15Bằng chứng về hoàn cảnh khó khăn (đối với ứng viên đến từ những vùng nông thôn khó khăn theo quy định), nếu thông tin này chưa được thể hiện trong những tài liệu nêu trênBản sao công chứng15-Applicant's Full Name-Disadvantaged
Other document

*Lưu ý: Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn (dù thuộc nhóm nào) và ứng viên thuộc nhóm không yêu cầu tiếng Anh tại giai đoạn nộp hồ sơ, sẽ không bắt buộc phải nộp chứng chỉ tiếng Anh tại giai đoạn này. Tuy nhiên, ứng viên sẽ phải tham gia kỳ thi IELTS do Aus4Skills sắp xếp nếu vượt qua vòng sơ tuyển.

Thư giới thiệu

Người giới thiệu có thể yêu cầu bảo mật thông tin cho thư giới thiệu . Trong trường hợp này, ứng viên cần yêu cầu người viết thư:

  1. Quét và gửi bản mềm của thư giới thiệu dưới dạng tệp đính kèm tới địa chỉ email của chúng tôi, bao gồm họ tên và mã định danh OASIS của bạn (AASXXXXXX), hoặc
  2. Gửi cho bạn thư giới thiệu bản gốc trong một phong bì dán kín, có chữ ký. Ứng viên không mở phong bì, và nộp phong bì thư còn dán kín về Aus4Skills tại địa chỉ bên dưới. Ứng viên ghi rõ họ tên và mã định danh OASIS bên ngoài phong bì thư.

Ứng viên Thạc sỹ nghiên cứu phải:

 Đáp ứng các tiêu chí của nhóm ứng viên tương ứng

 Gửi đề xuất nghiên cứu tóm tắt liên quan đến hồ sơ xin học bổng, bao gồm phương pháp, thời gian và đánh giá tài liệu ngắn gọn (không có mẫu)

Có ít nhất hai thư giới thiệu học thuật hoặc chuyên môn

Cung cấp một danh mục các bài báo/nghiên cứu có liên quan.

Cung cấp tên của người hướng dẫn dự kiến trong mục 8 của Đơn xin Học bổng trực tuyến và tải lên bằng chứng về việc liên hệ người hướng dẫn.

Cung cấp bằng chứng về các nghiên cứu trước đây và tóm tắt kết quả (ví dụ: bản sao của email và thư từ có liên quan phải được tải lên cùng với hồ sơ xin học bổng).

Cách tìm người hướng dẫn.