Tài liệu kèm theo

Ứng viên là người Việt Nam phải cung cấp các tài liệu kèm theo sau đây. Tất cả các tài liệu kèm theo này cần được tải lên OASIS, và dung lượng mỗi tài liệu không nên quá 2MB. Nếu tài liệu kèm theo có nhiều trang, do đó có dung lượng lớn hơn 2MB, ứng viên nên tách tài liệu ra làm nhiều tệp, và ghi rõ số thứ tự, ví dụ “part 1 of 2”, “part 2 of 2”.

STT Loại giấy tờ kèm theo Hình thức văn bản/Ngôn ngữ Gợi ý cách đặt tên file “Document Type” (chọn khi tải lên OASIS)
1 Bằng đại học chính quy Bản sao công chứng và bản dịch công chứng (nếu bản gốc không phải bằng tiếng Anh) 01-Applicant’s Full Name-Degree-V

01-Applicant’s Full Name-Degree-E

Degree Certificate
(Nếu có nhiều bằng cấp, ghi rõ bằng Degree 1,2…)
2 Bảng điểm đại học chính quy Bản sao công chứng và bản dịch công chứng (nếu bản gốc không phải bằng tiếng Anh) 02-Applicant’s Full
Name-Transcript-V

 

02-Applicant’s Full Name-Transcript-E

Academic Transcript
3 Giấy tờ chứng minh quốc tịch (hộ chiếu/CMND/Căn cước công dân) Bản sao công chứng 03-Applicant’s Full Name-Citizenship Proof of citizenship
4 Giấy khai sinh Bản sao công chứng 04-Applicant’s Full Name-Birth Certificate Proof of citizenship
5 (Các) hợp đồng làm việc hoặc (các) quyết định tuyển dụng (cho thời gian làm việc trong vòng ít nhất 24 tháng gần đây) Bản sao công chứng 05-Applicant’s Full
Name-Work Contract
Other document
6 Lý lịch tự thuật (đảm bảo nội dung chính theo mẫu, dán ảnh chân dung 4×6, cơ quan hiện tại đóng dấu giáp lai, ký và đóng dấu xác nhận) Ngôn ngữ: tiếng Anh 06-Applicant’s Full
Name-CV
CV or resume

 

CV or resume
Mẫu Lý lịch tự thuật

7 Thư giới thiệu của cơ quan hiện tại (đảm bảo nội dung chính theo mẫu, cơ quan hiện tại ký và đóng dấu xác nhận)

*Thông tin chi tiết xem thêm bên dưới

Ngôn ngữ: tiếng Anh 07-Applicant’s Full Name-Employer Reference Employer or Nominating Authority Statement
Mẫu Thư giới thiệu của cơ quan
8 Thư giới thiệu học thuật/chuyên môn (theo mẫu):

01 thư giới thiệu học thuật/chuyên môn đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ tín chỉ.

02 thư giới thiệu học thuật/chuyên môn đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu

*Thông tin chi tiết xem thêm bên dưới

Ngôn ngữ: tiếng Anh 08-Applicant’s Full Name-Academic Referee Report or

 

08-Applicant’s Full Name-Professional Referee Report

Referee Report
Mẫu Thư giới thiệu học thuật

Mẫu Thư giới thiệu chuyên môn

9 Danh mục các bài báo (nếu có) Ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh 09-Applicant’s Full Name-Publications Lists of Publications
10 IELTS Academic/TOEFL iBT/PTE Academic (ngày thi từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 trở đi đối với nhóm ứng viên bắt buộc nộp tại thời điểm nộp hồ sơ) Bản sao công chứng 10-Applicant’s Full Name-English certificate Proof of English Language Proficiency
11 Tóm tắt đề cương nghiên cứu (đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu) Ngôn ngữ: tiếng Anh 11-Applicant’s Full Name-Research Proposal Other document
12 Bằng chứng đã liên lạc với giáo sư hướng dẫn (đối với ứng viên xin học bậc Thạc sỹ nghiên cứu) Ngôn ngữ: tiếng Anh 12-Applicant’s Full Name-Supervisor Other document
13 Chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận học bổng/thành tích/giải thưởng ở bậc ĐẠI HỌC (nếu có) Bản sao công chứng và bản dịch công chứng (nếu bản gốc không phải bằng tiếng Anh) 13-Applicant’s Full Name-Awards Other document
14 Bằng chứng về khuyết tật (đối với ứng viên là người khuyết tật) Bản sao công chứng và bản dịch công chứng (nếu bản gốc không phải bằng tiếng Anh) 14-Applicant’s Full Name-Disability Other document
15 Bằng chứng về hoàn cảnh khó khăn (đối với ứng viên đến từ những vùng nông thôn khó khăn theo quy định), nếu thông tin này chưa được thể hiện trong những tài liệu nêu trên documentation, e.g. high school transcript. Bản sao công chứng 15-Applicant’s Full Name-Disadvantaged Other document

*Lưu ý: Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn (dù thuộc nhóm nào) và ứng viên thuộc nhóm không yêu cầu tiếng Anh tại giai đoạn nộp hồ sơ, sẽ không bắt buộc phải nộp chứng chỉ tiếng Anh tại giai đoạn này. Tuy nhiên, ứng viên sẽ phải tham gia kỳ thi IELTS do Aus4Skills sắp xếp nếu vượt qua vòng sơ tuyển.

Thư giới thiệu

Người giới thiệu có thể yêu cầu bảo mật thông tin cho thư giới thiệu . Trong trường hợp này, ứng viên cần yêu cầu người viết thư:

 1. Sao chụp và gửi bản mềm của thư giới thiệu dưới dạng tệp đính kèm tới địa chỉ email của chúng tôi, bao gồm họ tên và mã định danh OASIS của bạn (AASXXXXXX), hoặc
 2. Gửi cho bạn thư giới thiệu bản gốc trong một phong bì dán kín, có chữ ký. Ứng viên không mở phong bì, và nộp phong bì thư còn dán kín về Aus4Skills tại địa chỉ bên dưới. Ứng viên ghi rõ họ tên và mã định danh OASIS bên ngoài phong bì thư.

Ứng viên Thạc sỹ nghiên cứu phải:

 • Đáp ứng các tiêu chí của nhóm ứng viên tương ứng

   Gửi đề xuất nghiên cứu tóm tắt liên quan đến hồ sơ xin học bổng, bao gồm phương pháp, thời gian và đánh giá tài liệu ngắn gọn (không có mẫu)

   Có ít nhất hai thư giới thiệu học thuật hoặc chuyên môn

  Cung cấp một danh mục các bài báo/nghiên cứu có liên quan.

   Cung cấp tên của người hướng dẫn dự kiến trong mục 8 của Đơn xin Học bổng trực tuyến và tải lên bằng chứng về việc liên hệ người hướng dẫn.

   Cung cấp bằng chứng về các nghiên cứu trước đây và tóm tắt kết quả (ví dụ: bản sao của email và thư từ có liên quan phải được tải lên cùng với hồ sơ xin học bổng).

   Cách tìm người hướng dẫn.