Participants at the discussion


Hội nghị tổng kết hợp tác giữa Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn Nhân lực (Aus4Skills) và Trường Đại học Tây Bắc

Trong những năm gần đây, Trường Đại học Tây Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược của Nhà trường giai đoạn 2018 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường đã đạt được những kết quả đáng chú ý, trong đó nổi bật là các hoạt động hợp tác với Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills).

Đọc thêm ......

 


Participants visited a booth displaying the cooperation achievements between Aus4Skills and TNU TUAF


Tổng kết Chương trình hợp tác giữa Aus4Skills và Đại học Thái Nguyên

Sáng 24-11, tại Trung tâm Học liệu, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác giữa Aus4Skills (Chương trình Australia cùng Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực) với ĐHTN và Trường Đại học Nông lâm - ĐHTN. Dự hội nghị có ông Brendon Brooker, Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam; lãnh đạo ĐHTN và các trường thành viên.

Đọc thêm ......

 


Mr Brendon Brooker Second Secretary of the Australian Embassy in Vietnam delivered speech


Đại học Thái Nguyên tổng kết chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nhân lực

Sáng 24/11, tại Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin (Đại học Thái Nguyên) đã diễn ra Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác giữa chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4skills) với Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

Đọc thêm ......

 


Impacts of the program were discussed at the symposium


Hiệu quả tích cực từ một chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển giáo dục

Sáng nay 24/11 tại Đại học Thái Nguyên đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác giữa Chương trình Úc cùng Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực (Aus4skills) với Đại học Thái Nguyên.

Đọc thêm ......

 


The joy of returnees


Học bổng Australia Awards Scholarship: Niềm vui ngày trở về

Hơn 100 cựu sinh nhận học bổng Australia Awards cùng gặp mặt tại buổi lễ “Welcome Home” ở Hà Nội do Đại sự quán Australia tổ chức.

Đọc thêm ......

 

Thông tin bổ sung