Human resources are key to logistics businesses in expanding their markets


Nhân lực là yếu tố giúp doanh nghiệp logistics mở rộng thị trường

Theo các chuyên gia, về lâu dài, nhân lực sẽ là yếu tố quyết định để giúp doanh nghiệp logistics Việt Nam nhanh chóng bắt kịp với các nước, nâng cao tính cạnh tranh, mở rộng thị trường ở cả trong nước, khu vực và quốc tế.

Chi tiết ....

 


Picture7


Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành logistics Việt Nam hướng đến sự thích ứng trước những biến động và rủi ro

Sáng ngày 25 tháng 08 năm 2021, Hội thảo quốc tế trực tuyến với chủ đề “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành logistics Việt Nam hướng đến sự thích ứng trước những biến động và rủi ro” nhận được sự quan tâm, tham gia của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp logistics, các giảng viên, sinh viên trong lĩnh vực logistics...

Chi tiết ....

 


Picture3


Logistics: Thách thức nguồn nhân lực

Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia của khu vực Đông Nam Á có tiềm năng phát triển cả cơ sở hạ tầng và hệ thống logistics.

Chi tiết ....

 


Picture3


PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS HƯỚNG TỚI SỰ THÍCH ỨNG VỚI NHỮNG BIẾN ĐỘNG, RỦI RO TRONG BỐI CẢNH MỚI

Sáng 25/8/2021, Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills) do Chính phủ Australia tài trợ thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI) tổ chức Hội thảo quốc tế trực tuyến “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành logistics Việt Nam hướng đến sự thích ứng trước những biến động và rủi ro”.

Chi tiết ....

 


With a long coastline Vietnam has many advantages in logistics development


Phát triển nguồn nhân lực logistics: Thích ứng trước những biến động và rủi ro

Các số liệu nghiên cứu chỉ ra rằng, nguồn nhân lực logistics của Việt Nam không những thiếu về số lượng mà còn yếu về chất lượng

Chi tiết ....

 

Thông tin bổ sung