Online international conference


Logistics Human Resource Development: Adapting to Change and Responding to Risk

Các số liệu nghiên cứu chỉ ra rằng, nguồn nhân lực logistics của Việt Nam không những thiếu về số lượng mà còn yếu về chất lượng.

Chi tiết ......

 


Online international conference


Logistics: Thách thức nguồn nhân lực

Có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển ngành logistics, tuy nhiên, thách thức của ngành logistics Việt Nam nằm ở chỗ nguồn nhân lực vừa thiếu, vừa yếu, nhận định nói trên được đưa ra tại Hội thảo quốc tế trực tuyến với chủ đề: “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành logistics Việt Nam hướng đến sự thích ứng trước những biến động và rủi ro” diễn ra sáng 25/8.

Chi tiết ......

 


Human resources are key to logistics businesses in expanding their markets


Human Resources Enable Logistics Businesses to Expand Markets

Theo các chuyên gia, về lâu dài, nhân lực sẽ là yếu tố quyết định để giúp doanh nghiệp logistics Việt Nam nhanh chóng bắt kịp với các nước, nâng cao tính cạnh tranh, mở rộng thị trường ở cả trong nước, khu vực và quốc tế.

Chi tiết ......

 


Prof Dr Nguyen Xuan Thang in a meeting with HE Ms Robyn Mudie


Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp và làm việc với Đại sứ Australia tại Việt Nam

Chiều 26/8/2021, tại Hà Nội, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie.

Chi tiết ......

 


Covid 19 accelerates the digital transformation of training institutions globally


Tác động của Covid-19 là cơ hội phát triển kỹ năng nghề quốc tế

Do ảnh hưởng của Covid-19, các cơ sở đào tạo quốc tế hoàn thiện và mở rộng chương trình đào tạo trực tuyến, giúp nhân lực Việt Nam có thể học các chứng chỉ nghề quốc tế với chi phí thấp.

Read more ......

 

Thông tin bổ sung