10. Từ khi trở về Việt Nam, tôi không nhận được thư điện tử thường xuyên từ Aus4Skills như các cựu sinh viên khác. Làm thế nào để tôi có thể nhận được thư điện tử của chương trình thường xuyên hơn?

Category: Alumni FAQ (VN)

Bạn cần cập nhật cho chúng tôi mọi thay đổi về thông tin liên hệ để chúng tôi có thể đảm bảo bạn nhận được tất cả các email có liên quan. Hãy thông báo cho chúng tôi  bất cứ khi nào thông tin liên lạc của bạn thay đổi.

Mời bạn ghé thăm trang Facebook and 360Alumni platform của chúng tôi nơi thường xuyên đăng tải những thông tin mới nhất về các hoạt động của cựu sinh viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *