10. Ứng viên đã tốt nghiệp đại học ở một nước nói tiếng Anh hoặc ở trường mà ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh thì có cần nộp chứng chỉ Tiếng Anh không?

Category: Applicants FAQ (VN)

Có, các ứng viên này vẫn phải nộp chứng chỉ IELTS Academic /TOEFL iBT/PTE Academic. Tất cả các ứng viên, dù ở giai đoạn nộp hồ sơ hay đã vượt qua vòng sơ tuyển và kỳ thi IELTS do Aus4Skills tài trợ đều phải có điểm Tiếng Anh hợp lệ, đáp ứng được yêu cầu tối thiểu về điểm Tiếng Anh của nhóm ứng viên tương ứng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *