16. Cơ quan nào có thể chứng thực bảng điểm đại học của tôi?

Category: Applicants FAQ (VN)

Bảng điểm đại học có thể do Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Phòng Đào tạo, Phó trưởng phòng Đào tạo hoặc cơ quan công chứng được cấp phép chứng thực.

Các giấy tờ khác cần được chứng thực bởi cơ quan công chứng được cấp phép.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *