25. Những thay đổi của vòng tuyển chọn 2024/niên khóa 2025 là gì?

Category: Applicants FAQ (VN)

Những thay đổi quan trọng của vòng tuyển chọn 2024/niên khóa 2025 bao gồm:

  • Thay đổi yêu cầu về Tiếng Anh và điểm trung bình tốt nghiệp đại học đối với nhóm ứng viên đến từ các viện nghiên cứu.
  • không còn nhóm ứng viên đến từ các tổ chức của Liên Hợp Quốc và các Đại sứ quán.
  • Bằng Thạc sỹ thứ hai chỉ hợp lệ đối với ứng viên thuộc nhóm khó khăn (ứng viên khuyết tật hoặc ứng viên ở các vùng nông thôn khó khăn theo quy định của Học bổng)

Chi tiết vui lòng xem thêm tại Các nhóm ứng viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *