Ứng viên đến từ địa phương khó khăn
  1/8
  1.Bạn có đang sinh sống tại địa phương khó khăn không?
  Lưu ý: Ứng viên ở các địa phương khó khăn là người sinh ra HOẶC học phổ thông tại một trong các huyện khó khăn theo quy định VÀ đang làm việc tại một trong các tỉnh có các huyện khó khăn đó. Xem danh sách các địa phương khó khăn tại đây.
  Next
  2/8
  Bạn đang cư trú ở đâu?
  BackNext
  3/8
  Bạn có đang mang quốc tịch Australia hoặc là thường trú nhân Australia hoặc đang nộp đơn xin thị thực cư trú dài hạn tại Australia không?
  Không
  BackNext
  4/8
  Bạn đã có bằng đại học chính quy chưa?
  RồiChưa
  BackNext
  5/8
  Hiện tại, bạn có đang làm việc không?
  Không
  BackNext
  6/8
  Bạn đã làm việc toàn thời gian được bao lâu rồi?
  12 tháng trở lênDưới 12 tháng
  BackNext
  7/8
  Bạn dự định sẽ đăng ký bậc học nào?
  Đại họcSau đại học – Thạc sỹSau đại học – Tiến sỹ
  BackNext
  8/8
  Bạn đang làm việc tại đơn vị nào?
  BackNext
  Đủ điều kiện
  Không đủ điều kiện
  Applicants with disabilities
  Căn cứ vào câu trả lời của bạn trong phần Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ, bạn đủ điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký Học bổng Chính phủ Australia, nếu đáp ứng yêu cầu Tiếng Anh đối với nhóm ứng viên tương ứng. Vui lòng truy cập tại đây để biết thêm yêu cầu về các nhóm ứng viên.

  Vui lòng nộp đơn đăng ký trực tuyến tại https://oasis.dfat.gov.au từ ngày 01/02/2024 đến ngày 30/04/2024

  Khi nộp đơn đăng ký trực tuyến, bạn phải tải lên tất cả các tài liệu kèm theo, đáp ứng các yêu cầu dành riêng cho ứng viên Việt Nam. Dung lượng tối đa cho mỗi tài liệu là 2 MB.

  Xin lưu ý kết quả trong phần Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ này chỉ mang tính tham khảo. Tính hợp lệ của hồ sơ sẽ được xác nhận khi bạn nộp hồ sơ đăng ký và tài liệu kèm theo.

  Vui lòng liên hệ với Aus4Skills nếu bạn cần hỗ trợ trong quá trình nộp hồ sơ

  Căn cứ vào câu trả lời của bạn trong phần Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ, bạn chưa đủ điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký Học bổng Chính phủ Australia.

  Xin lưu ý kết quả trong phần Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ này chỉ mang tính tham khảo. Tính hợp lệ của hồ sơ sẽ được xác nhận khi bạn nộp hồ sơ đăng ký và tài liệu kèm theo.