Liên hệ với chúng tôi

Văn phòng học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam

Tầng 9, Tòa A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 3939 3991/2

Email: info@australiaawardsvietnam.org

Website: www.australiaawardsvietnam.org

  Contact Us

   Aus4Skills Office

   Location Level 9, Tower A, Handi Resco Tower, 521 Kim Ma Street , Ba Dinh District, Ha Noi T: 84 24 3939 3991/2

   Email: info@australiaawardsvietnam.org

   Website: www.australiaawardsvietnam.org