Chi phí được học bổng chi trả

 1. Học phí: Chương trình Học bổng Chính phủ Australia (AAS) chi trả toàn bộ học phí.
 2. Xin thị thực và chuẩn bị khởi hành: Thanh toán vé máy bay hạng phổ thông một chiều từ Việt Nam đến Australia đến địa điểm học tập với đường bay thẳng và mức giá tiết kiệm nhất khi bắt đầu chương trình học bổng.
 3. Chi phí Thị thực: Chi phí xin thị thực và kiểm tra y tế cần thiết để được cấp thị thực Du học Australia (diện 500).
 4. Chương trình (khóa học) nhập môn học thuật (IAP): Kinh phí chương trình IAP tại cơ sở giáo dục liên quan của Australia nếu cần.
 5. Trợ cấp sinh hoạt phí ban đầu: Trợ cấp một lần cho sinh viên để bắt đầu thu xếp cuộc sống tại Australia.
 6. Tiền Trợ cấp Sinh hoạt phí: Các khoản thanh toán liên tục, thường xuyên để chi trả chi phí sinh hoạt của sinh viên tại Australia. Người nhận có thể sử dụng số tiền này khi cần mà không cần phải nộp lại hóa đơn hoặc bằng chứng thanh toán.
 7. Bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế (OSHC): Tất cả những người nhận học bổng đều được hưởng chương trình OSHC trong suốt thời gian học tập tại Australia, bao gồm cả hành trình trình đến và rời khỏi Australia. Thông tin chi tiết hơn về chương trình bảo hiểm y tế sẽ được cung cấp cho các ứng viên đạt học bổng.
 8. Hỗ trợ học tập bổ sung: Tài trợ cho cơ sở giáo dục, nếu cần, để hỗ trợ người nhận học bổng hoàn thành chương trình học tập.
 9. Hoàn thành chương trình và chuẩn bị về nước: Thanh toán vé máy bay hạng phổ thông một chiều từ Australia đến Việt Nam với đường bay thẳng và mức giá tiết kiệm nhất khi hoàn thành chương trình học bổng.
 10. Đào tạo tiếng Anh tiền du học (nếu cần): Người nhận học bổng có điều kiện có thể được đào tạo tiếng Anh toàn thời gian kéo dài tới 12 tháng nếu cần, tại Đại học Quốc tế RMIT Vietnam. Học viên sẽ được trợ cấp sinh hoạt phí trong thời gian tham gia khóa học.
 11. Vé máy bay về thăm nhà: Người nhận học bổng không có người thân đi cùng và có thời hạn học bổng từ hai năm trở lên sẽ đủ điều kiện nhận một vé máy bay đoàn tụ, bao gồm chi phí đi lại 2 chiều từ địa điểm học tập ở Australia về Việt Nam.
 12. Hỗ trợ chi phí thực địa: Dành cho học viên học Thạc sỹ nghiên cứu hoặc Thạc sỹ tín chỉ nhưng có hợp phần bắt buộc là nghiên cứu thực địa.
 13. Hỗ trợ học viên khuyết tật: DFAT sẽ cung cấp chỗ ở riêng phù hợp cho người nhận học bổng đủ điều kiện nhận hỗ trợ người khuyết tật.

Để biết thêm thông tin về hỗ trợ bổ sung dành cho những người nhận Học bổng Chính phủ Australia (AAS), vui lòng tham khảo Sổ tay chính sách Học bổng Chính phủ Australia.

Hỗ trợ chung theo chương trình học bổng

Ngoài các khoản trợ cấp tài chính, người nhận học bổng còn có thể tiếp cận nhiều biện pháp hỗ trợ để chuẩn bị cho việc học tập tại các trường đại học Australia và dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính.

 1. Tư vấn khóa học: Một cố vấn học thuật người Việt Nam sẽ tư vấn cho các người nhận học bổng có điều kiện để chọn khóa học phù hợp ở giai đoạn chuẩn bị nhập học.
 2. Hỗ trợ dành cho các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn: Các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn (bao gồm ứng viên khuyết tật và ứng viên ở các vùng nông thôn khó khăn) được hỗ trợ để đảm bảo để tham gia bình đẳng vào tất cả các giai đoạn của chương trình học bổng. Để biết thêm chi tiết, xin mời xem thêm tại đây.
 3. Mạng lưới cựu sinh viên: Khi trở về Việt Nam, bạn sẽ tham gia mạng lưới hơn 80.000 cựu sinh viên Australia tại Việt Nam, bao gồm hơn 6.500 cựu sinh viên người Việt nhận học bổng chương trình Học bổng Chính phủ Australia khác. Bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích khi tham gia vào các mạng lưới này, bao gồm duy trì mối liên hệ với Australia và tiếp cận các hội thảo phát triển chuyên môn, hội thảo đào tạo, hội nghị và các hoạt động giao lưu. Vui lòng xem tại đây để biết thêm thông tin.