Những ứng viên được hỗ trợ bình đẳng

Ứng viên là người khuyết tật hoặc ở các địa phương khó khăn có thể được hỗ trợ bình đẳng trong quá trình nộp hồ sơ xin học bổng và trong quá trình tiền du học và du học.

Ứng viên ở các địa phương khó khăn là người sinh ra HOẶC học phổ thông tại một trong các huyện khó khăn theo quy định VÀ đang làm việc tại một trong các tỉnh có các huyện khó khăn đó. Xem danh sách các địa phương khó khăn tại đây.

Ứng viên người dân tộc thiểu số chỉ được coi là ứng viên khó khăn nếu đáp ứng các tiêu chí để được coi là ứng viên ở các địa phương khó khăn.

Trong hồ sơ xin học bổng, ứng viên khó khăn cần nộp kèm theo bằng chứng chứng minh nơi sinh, nơi tốt nghiệp phổ thông, nơi làm việc, hoặc chứng minh tình trạng khuyết tật, nếu những thông tin này không được thể hiện trong những tài liệu kèm theo đã nộp khác.

Yêu cầu về điểm trung bình tốt nghiệp đại học, Tiếng Anh và kinh nghiệm làm việc đối với các ứng viên khó khăn

Ứng viên khó khăn dù thuộc nhóm ứng viên nào chỉ cần đáp ứng các tiêu chí sau:

  1. Điểm trung bình tốt nghiệp đại học 6.0
  2. 12 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan gần nhất
  3. Không yêu cầu điểm tiếng Anh tại thời điểm nộp hồ sơ, nhưng sau khi tham dự kỳ thi IELTS do Aus4Skills sắp xếp (nếu vượt qua vòng sơ tuyển), ứng viên cần đạt được IELTS Academic tối thiểu 5.0, không có điểm thành phần dưới 4.5; hoặc TOEFL iBT 35 (tối thiểu điểm Đọc và Nghe 3, điểm Viết và Nói 12); hoặc PTE Academic 29 (không có điểm thành phần dưới 23).

Quỹ hỗ trợ bình đẳng

Quỹ hỗ trợ bình đẳng giúp thu hẹp rào cản đối với các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn khi nộp hồ sơ và khi nhận Học bổng Chính phủ Australia. Quỹ hỗ trợ cho các ứng viên và người nhận học bổng tham gia vào các hoạt động tiền du học tại Việt Nam (ví dụ: tiền đi lại, ăn ở).

Quỹ hỗ trợ bình đẳng chỉ áp dụng cho giai đoạn trước và sau khi nhận được học bổng. Trong thời gian học tập tại Australia, Chính phủ Australia sẽ hỗ trợ trực tiếp cho người nhận học bổng là người khuyết tật, nhưng sẽ không hỗ trợ thêm cho người nhận học bổng ở địa phương khó khăn.

Các bước tiếp cận Quỹ hỗ trợ bình đẳng

Bước 1. Bạn có hợp lệ không?
Bạn có thuộc một trong những nhóm sau đây?
Nhóm
Tiêu chuẩn
Giấy tờ chính minh*
Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn, gồm người dân tộc thiểu số nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn dành cho ứng viên đến từ vùng nông thôn khó khăn Danh sách các vùng nông thôn khó khăn đã được cập nhật tại đây Giấy khai sinh công chứng, hoặc Bằng tốt nghiệp Phổ thông công chứng

Bản sao công chứng hợp đồng việc làm
Người khuyết tật Khuyết tật được định nghĩa là [1]: Giấy chứng nhận khám bệnh của bác sĩ hoặc bệnh viện

Lưu ý: Để được hỗ trợ tối đa, bạn nên chia sẻ tình trạng của mình càng sớm càng tốt, ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình tiếp cận hỗ trợ từ chương trình.

Mất toàn bộ hoặc một phần khả năng hoạt động thể chất hoặc tâm lý
Mất toàn bộ hoặc một phần cơ thể (ví dụ: mất khả năng sử dụng tay/chân/bàn tay/ngón tay hoàn toàn hoặc một phần)
Có yếu tố có thể gây ốm hoặc bệnh trong người
Sự rối loạn hay bất hoạt động dẫn tới việc một người phải học tập khác những người không có tình trạng tương tự
Sự rối loạn, ốm đau, bệnh tật làm ảnh hưởng quá trình tư duy, cảm nhận thực tế, biểu lộ tình cảm hoặc phán xét của một người hoặc gây ra các hành vi lệch lạc
Bước 2. Liên hệ Aus4Skills

Nếu bạn đủ điều kiện nhận hỗ trợ, vui lòng liên hệ Aus4Skills theo địa chỉ equityfund@aus4skills.org. Bạn cần trình bày thông tin mô tả ngắn gọn về tính hợp lệ/đủ điều kiện nộp hồ sơ của mình (ví dụ: thuộc khu vực nông thôn nghèo, dân tộc hoặc tình trạng khuyết tật). Bạn cũng nên bắt đầu thu thập tài liệu kèm theo như đã nêu trong bảng phía trên. Nếu bạn cần được hỗ trợ về vấn đề này, vui lòng thông báo cho Aus4Skills trong email.

Bước 3. Tài liệu kèm theo

Đại diện của Aus4Skills sẽ liên hệ với bạn để xác nhận tính hợp lệ/đủ điều kiện nộp hồ sơ. Cán bộ học bổng có thể yêu cầu bạn nộp tài liệu kèm theo hoặc hỗ trợ bảo mật thông tin tài liệu, nếu cần thiết. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu tham gia Đánh giá nhu cầu của người khuyết tật hoặc Đánh giá ứng viên vùng nông thôn khó khăn, để xác định mức hỗ trợ dự kiến khi ứng viên là người khuyết tật và ứng viên thuộc các vùng nông thôn khó khăn nhận học bổng tại Australia hoặc Việt Nam.

Những ứng viên được hỗ trợ bình đẳng

Ứng viên là người khuyết tật hoặc ở các địa phương khó khăn có thể được hỗ trợ bình đẳng trong quá trình nộp hồ sơ xin học bổng và trong quá trình tiền du học và du học.

Ứng viên ở các địa phương khó khăn là người sinh ra HOẶC học phổ thông tại một trong các huyện khó khăn theo quy định VÀ đang làm việc tại một trong các tỉnh có các huyện khó khăn đó. Xem danh sách các địa phương khó khăn tại đây.

Ứng viên người dân tộc thiểu số chỉ được coi là ứng viên khó khăn nếu đáp ứng các tiêu chí để được coi là ứng viên ở các địa phương khó khăn.

Trong hồ sơ xin học bổng, ứng viên khó khăn cần nộp kèm theo bằng chứng chứng minh nơi sinh, nơi tốt nghiệp phổ thông, nơi làm việc, hoặc chứng minh tình trạng khuyết tật, nếu những thông tin này không được thể hiện trong những tài liệu kèm theo đã nộp khác.

Yêu cầu về điểm trung bình tốt nghiệp đại học, Tiếng Anh và kinh nghiệm làm việc đối với các ứng viên khó khăn

Ứng viên khó khăn dù thuộc nhóm ứng viên nào chỉ cần đáp ứng các tiêu chí sau:

  1. Điểm trung bình tốt nghiệp đại học 6.0
  2. 12 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan gần nhất
  3. Không yêu cầu điểm tiếng Anh tại thời điểm nộp hồ sơ, nhưng sau khi tham dự kỳ thi IELTS do Aus4Skills sắp xếp (nếu vượt qua vòng sơ tuyển), ứng viên cần đạt được IELTS Academic tối thiểu 5.0, không có điểm thành phần dưới 4.5; hoặc TOEFL iBT 35 (tối thiểu điểm Đọc và Nghe 3, điểm Viết và Nói 12); hoặc PTE Academic 29 (không có điểm thành phần dưới 23).

Quỹ hỗ trợ bình đẳng

Quỹ hỗ trợ bình đẳng giúp thu hẹp rào cản đối với các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn khi nộp hồ sơ và khi nhận Học bổng Chính phủ Australia. Quỹ hỗ trợ cho các ứng viên và người nhận học bổng tham gia vào các hoạt động tiền du học tại Việt Nam (ví dụ: tiền đi lại, ăn ở).

Quỹ hỗ trợ bình đẳng chỉ áp dụng cho giai đoạn trước và sau khi nhận được học bổng. Trong thời gian học tập tại Australia, Chính phủ Australia sẽ hỗ trợ trực tiếp cho người nhận học bổng là người khuyết tật, nhưng sẽ không hỗ trợ thêm cho người nhận học bổng ở địa phương khó khăn.

Step 1. Determine your eligibility
Bạn có thuộc một trong những nhóm sau đây?

Nhóm
Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn, gồm người dân tộc thiểu số nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn dành cho ứng viên đến từ vùng nông thôn khó khăn

Tiêu chuẩn
Danh sách các vùng nông thôn khó khăn đã được cập nhật tại đây

Giấy tờ chính minh*
Giấy khai sinh công chứng, hoặc Bằng tốt nghiệp Phổ thông công chứng; bản sao công chứng hợp đồng việc làm

Nhóm
Người khuyết tật

Tiêu chuẩn
Khuyết tật được định nghĩa là [1]:

Mất toàn bộ hoặc một phần cơ thể (ví dụ: mất khả năng sử dụng tay/ chân/bàn tay/ngón tay hoàn toàn hoặc một phần).

Có yếu tố có thể gây ốm hoặc bệnh trong người

Sự rối loạn hay bất hoạt động dẫn tới việc một người phải học tập khác những người không có tình trạng tương tự

Sự rối loạn, ốm đau, bệnh tật làm ảnh hưởng quá trình tư duy, cảm nhận thực tế, biểu lộ tình cảm hoặc phán xét của một người hoặc gây ra các hành vi lệch lạc

Giấy tờ chứng minh*
Giấy chứng nhận khám bệnh của bác sĩ hoặc bệnh viện

Lưu ý: Để được hỗ trợ tối đa, bạn nên chia sẻ tình trạng của mình càng sớm càng tốt, ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình tiếp cận hỗ trợ từ chương trình.

*Tài liệu kèm theo có thể được yêu cầu theo quyết định của cán bộ chương trình.

Bước 2. Liên hệ Aus4Skills

Nếu bạn đủ điều kiện nhận hỗ trợ, vui lòng liên hệ Aus4Skills theo địa chỉ equityfund@australiawardsvietnam.org Bạn cần trình bày thông tin mô tả ngắn gọn về tính hợp lệ/đủ điều kiện nộp hồ sơ của mình (ví dụ: thuộc khu vực nông thôn nghèo, dân tộc hoặc tình trạng khuyết tật). Bạn cũng nên bắt đầu thu thập tài liệu kèm theo như đã nêu trong bảng phía trên. Nếu bạn cần được hỗ trợ về vấn đề này, vui lòng thông báo cho Aus4Skills trong email.

Bước 3. Tài liệu kèm theo

Đại diện của Aus4Skills sẽ liên hệ với bạn để xác nhận tính hợp lệ/đủ điều kiện nộp hồ sơ. Họ có thể yêu cầu bạn nộp tài liệu kèm theo hoặc hỗ trợ bảo mật thông tin tài liệu, nếu cần thiết. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu tham gia Đánh giá nhu cầu của người khuyết tật hoặc Đánh giá ứng viên vùng nông thôn khó khăn, để xác định mức hỗ trợ dự kiến khi ứng viên là người khuyết tật và ứng viên thuộc các vùng nông thôn khó khăn nhận học bổng tại Australia hoặc Việt Nam.