Ngành học ưu tiên

Dưới đây là danh sách các lĩnh vực học tập ưu tiên đối với ứng viên Việt Nam cùng một số ví dụ (ví dụ chỉ mang tính chất gợi ý và tham khảo):

  • Nông-lâm-ngư nghiệp (ví dụ: kinh tế nông nghiệp, ngư nghiệp, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, phát triển nông thôn)
  • Chuyển đổi số (ví dụ: an ninh mạng, kinh doanh và sáng tạo số, truyền thông số)
  • Công nghệ thông tin (chỉ dành cho các ứng viên  người khuyết tật) 
  • Giáo dục (ví dụ: nghiên cứu/quản lý giáo dục, giáo dục đào tạo nghề nghiệp, giáo dục đặc biệt)
  • Môi trường, Biến đổi khí hậu, Năng lượng (ví dụ: nghiên cứu môi trường bao gồm nước, tài nguyên khoáng sản, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, hạ tầng và giao thông, giải pháp và sáng tạo năng lượng bền vững/tái tạo, du lịch bền vững)
  • Quản trị  phát triển kinh tế (ví dụ: quản lý chính sách công, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kinh tế)
  • Bình đẳng giới, Khuyết tật (ví dụ: nghiên cứu giới và phụ nữ, dịch vụ dành cho người khuyết tật, chính sách xã hội và bảo trợ xã hội)
  • Y tế (ví dụ: chính sách và dịch vụ y tế, y tế công cộng, sức khỏe tâm thần) 
  • Ổn định khu vực  Nhân quyền (ví dụ: luật quốc tế, tội phạm học, an ninh/bền vững hàng hải, báo chí và truyền thông)

Các lĩnh vực khác (trừ Quản trị Kinh doanh, Y, Dượcsẽ được xem xét dựa trên chất lượng hồ .

Chính phủ Australia và Việt Nam định kỳ xem xét và điều chỉnh các lĩnh vực ưu tiên của Học bổng.

Ứng viên nên lựa chọn khóa học phù hợp với kinh nghiệm làm việc và bằng cấp. Ứng viên cần giải trình thấu đáo và hợp lý nếu muốn lựa chọn khóa học khác với trọng tâm và định hướng nghề nghiệp.

Ứng viên vui lòng xem thông tin về các khóa học dành cho sinh viên quốc tế tại https://cricos.education.gov.au/

Tìm hiểu thêm về Danh sách các trường đại học tại Australia tham gia vào chương trình Học bổng Chính phủ Australia.