Sinh viên học tập tại các trường đại học Australia thường trao đổi chuyện trò thân thiện với các giáo viên của mình. Mọi người thường được khuyến khích đóng góp ý kiến và đặt câu hỏi trong giờ học. Sinh viên thường xưng hô với các giảng viên bằng tên của họ. 

Làm việc theo nhóm là hình thức phổ biến trong tất cả các khóa học để giúp người học hình thành kỹ năng này cho quá trình học tập hay môi trường làm việc.

Đạo văn (sao chép văn bản của người khác, bao gồm ấn phẩm) bị cấm tuyệt đối, và dễ dàng bị phát hiện và đánh trượt khi bị phát hiện. Tìm hiểu cách trích dẫn nguồn thông tin bằng cách sử dụng kiểu tham chiếu quy định của cơ sở giáo dục mà bạn theo học.

Chương trình hướng dẫn học thuật bắt buộc của cơ sở giáo dục mà bạn theo học sẽ cung cấp thông tin chi tiết về hành vi đạo văn, hướng dẫn bạn cách trích dẫn chính xác và sử dụng phần mềm trích dẫn thông dụng như chương trình Endnote. Nếu bạn cần có những hỗ trợ thêm về quản lý hoạt động học tập hoặc trích dẫn, bạn có thể liên hệ với Cán bộ Phụ trách Sinh viên.

Trách nhiệm của bạn với tư cách là người nhận học bổng Chính phủ Australia

 • Bạn phải tham dự hội thảo phổ biến thông tin trước khi lên đường về Học bổng Chính phủ Australia do Aus4Skills tổ chức và Chương trình hướng dẫn học thuật bắt buộc của cơ sở giáo dục mà bạn theo học.
 • Bạn phải nhận học bổng trong năm học mà học bổng được cấp. Bạn không thể nhận được một học bổng khác từ Chính phủ Australia song song với Học bổng Chính phủ Australia và bạn chỉ được tham gia chương trình đã được cấp học bổng.
 • Ngoại trừ các chuyến về thăm thân, kỳ nghỉ lễ và nghiên cứu thực địa, bạn phải sinh sống ở Australia trong thời gian học tập.
 • Bạn phải duy trì khối lượng học tập phù hợp, tham gia tất cả các hoạt động nằm trong chương trình học tập (bao gồm sự kiện hướng dẫn và bài giảng), nộp bài tập đúng hạn và tham gia tất cả các kỳ thi. Bạn phải thể hiện sự tiến bộ học tập phù hợp trong suốt khóa học và tuân theo các quy định của cơ sở giáo dục mà bạn theo học.
 • Bạn không được thực hiện bất kỳ công việc nào khác nếu không thể cân bằng công việc với yêu cầu học tập.
 • Bạn phải rời Australia trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành chương trình học tập hoặc trước ngày hết hạn trên thị thực, tùy theo thời điểm nào đến trước. Bạn phải quay trở lại quốc gia của mình ngay sau khi hoàn thành chương trình học tập và không được nhập cảnh lâu dài vào Australia trong ít nhất hai năm sau đó. Việc nhập cảnh lại vào Australia vào bất kỳ thời điểm nào trong giai đoạn này sẽ kéo dài ngày kết thúc của khoảng thời gian hai năm.
 • Nếu bạn nộp đơn xin thường trú hoặc xin thị thực dài hạn để ở lại Australia trong thời hạn hai năm sau ngày hoàn thành chương trình học tập được cấp học bổng, bạn sẽ phải hoàn trả toàn bộ chi phí học bổng mà bạn đã nhận được. Số tiền này có thể lên tới 280.000 đô la Australia cho một nghiên cứu sinh tiến sĩ.
 • Nếu học bổng của bạn bị chấm dứt, bạn sẽ không còn đủ điều kiện để duy trì thị thực sinh viên được tài trợ. Để biết thông tin về thị thực và ngày khởi hành từ Australia, vui lòng liên hệ Bộ Xuất nhập cảnh và Bảo vệ Biên giới.
 • Hợp đồng của bạn bao gồm các điều kiện về thu thập và chia sẻ thông tin cá nhân giữa DFAT và các bên liên quan, có thể bao gồm thông tin về bạn và người phụ thuộc. Thông tin này sẽ được sử dụng cho mục đích quản lý học bổng của bạn.
 • Bạn nên đọc kỹ sổ tay chính sách học bổng để hiểu rõ và đầy đủ các điều kiện nhận học bổng của mình. Học bổng sẽ bị chấm dứt nếu bạn vi phạm quy định của hợp đồng.

Trách nhiệm của trường

Trường mà bạn theo học có trách nhiệm:

 • Cung cấp cho bạn bộ thông tin ít nhất 14 ngày trước khi bạn rời Australia.
 • Sắp xếp chỗ ở tạm thời khi bạn đến và bố trí người đại diện đón bạn tại sân bay cũng như đưa bạn đến chỗ ở của mình, trừ trường hợp bạn không cần hỗ trợ nội dung này theo thông báo gửi đến trường.
 • Giúp bạn mở tài khoản ngân hàng để bạn có thể nhận được tiền trợ cấp sinh hoạt phí ban đầu.
 • Cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về Cán bộ phụ trách sinh viên, tổ chức Chương trình hướng dẫn học thuật bắt buộc và theo dõi tiến độ học tập của bạn.
 • Sắp xếp và thanh toán chi phí về nước thăm nhà của bạn bằng cách sử dụng tuyến bay thẳng gần nhất.

Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia

Trách nhiệm của DFAT đối với bạn, thông qua Aus4Skills, bao gồm:

 • Tổ chức hội thảo phổ biến thông tin trước khi lên đường cho bạn tại Việt Nam
 • Hỗ trợ bạn xin thị thực.
 • Phối hợp với trường theo dõi sự tiến bộ và quá trình học tập của bạn.
 • Chi trả các chi phí cho trường mà bạn theo học, như đã nêu trong hợp đồng đã ký với bạn.