Các ứng viên là nữ, người khuyết tật, và người yếu thế được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng. Học bổng Chính phủ Australia có cơ chế hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện cho các nhóm ứng viên này có cơ hội tiếp cận với học bổng một cách bình đẳng.

Lưu ý khi nộp hồ sơ

Phần dưới đây cung cấp hướng dẫn chi tiết cho ứng viên về cách sử dụng hệ thống OASIS. Các thông tin bổ sung được đăng tải trong phần Các liên kết hữu ích.

Trình duyệt web tương thích với OASIS

OASIS chỉ tương thích với Microsoft Edge, Firefox hoặc Chrome. Một số chức năng của OASIS không tương thích với các trình duyệt khác.

Lưu hồ sơ

Đối với những câu trả lời dài trong hồ sơ, ứng viên luôn luôn nên lưu lại một bản dự phòng câu trả lời của mình trong Word trước khi bấm “Next” trên OASIS. Sau khi nộp hồ sơ, bạn nên giữ lại một bản để tham khảo và tham chiếu để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn sau này.

Nộp hồ sơ sớm

Hệ thống OASIS là nền tảng chung của tất cả ứng viên trên khắp thế giới và thường có lượng truy cập khá lớn vào cuối giai đoạn nộp hồ sơ. Đây cũng là thời điểm mà ứng viên sẽ gặp khó khăn khi tải tài liệu lên hoặc gửi hồ sơ của mình. Các hồ sơ được gửi đến sau thời hạn nộp hồ sơ, dù được khởi tạo trước đó, cũng được coi là không hợp lệ. Bạn không nên đợi đến ngày hết hạn nộp hồ sơ mới bắt đầu tải lên tài liệu hoặc gửi hồ sơ của mình.

Mã số OASIS

Khi tạo một hồ sơ mới trên OASIS, ứng viên sẽ được cấp một mã số định danh (số OASIS). Số OASIS sẽ có dạng AASxxxxxxx (xxxxxxx là số riêng của mỗi ứng viên). Ứng viên cần ghi nhớ số này và cung cấp mã số này và họ tên đầy đủ của mình trong tất cả các trao đổi với Aus4Skills.

Thông tin liên lạc

Mục “Residential address” trong hồ sơ là địa chỉ nơi ứng viên đang sinh sống. “Mailing address” là địa chỉ thuận tiện nhất cho ứng viên nhận thư. Thư của Aus4Skills thường được gửi cho ứng viên bằng Chuyển phát nhanh (EMS) và cần có người ký nhận thư. Vì thế, địa chỉ nhận thư có thể giống với địa chỉ sinh sống, hoặc có thể là một địa chỉ thích hợp khác (ví dụ cơ quan của ứng viên). Nếu ứng viên chọn địa chỉ cơ quan là địa chỉ nhận thư, địa chỉ cần cụ thể (ghi rõ tên phòng, ban, đơn vị).Bạn nên cung cấp địa chỉ (bao gồm cả địa chỉ nhận thư) bằng tiếng Việt không dấu. Các từ như “ngõ”, “ngách”, “khu tập thể”, “thị trấn” v.v. không nên dịch sang tiếng Anh. Ví dụ, địa chỉ nhận thư nên được điền như sau: Aus4Skills, tang 9, toa nha Handi Resco, 521 Kim Ma, Quan Ba Dinh, Ha Noi

KHÔNG viết tiếng Việt có dấu

Bạn không viết tiếng Việt có dấu vì hệ thống OASIS sẽ không nhận diện được những ký tự này.

Điện thoại nhà riêng

Đây là trường bắt buộc và bạn có thể sử dụng số điện thoại nhà riêng hoặc số di động của mình cho trường thông tin này.

Giới hạn ký tự

Một số phần của đơn xin học bổng yêu cầu câu trả lời có khoảng độ dài từ 500 đến 2000 ký tự. Ứng viên cần chú ý, giới hạn ký tự này gồm cả khoảng trắng, chứ không chỉ giới hạn từ. Ví dụ, “Ha Noi” là hai từ, nhưng cộng cả khoảng trắng là sáu ký tự. Nếu bạn sử dụng quá số lượng ký tự cho phép, hệ thống sẽ đánh dấu câu trả lời tương ứng bằng dấu X màu đỏ và gửi thông báo lỗi. Bạn cần chỉnh sửa câu trả lời của mình để phù hợp với giới hạn ký tự trước khi có thể tiếp tục hoàn thành các phần khác.

CHÍNH SÁCH VỚI SỰ GIAN LẬN

DFAT sẽ tiến hành tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng ngân sách của Chính phủ Australia dược sử dụng đúng đắn nhằm mang lại sự trợ giúp và phát triển hiệu quả và xử lý nghiêm tất cả các hành vi gian lận có chủ tâm, bị phát hiện hay nghi ngờ. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem thông tin về Chính sách đối với sự gian lận.