Những mốc thời gian quan trọng của Học bổng Chính phủ Australia nhập học năm 2025

*Lưu ý: Thời gian chỉ mang tính chất tham khảo, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới ứng viên Học bổng trong từng giai đoạn phù hợp

Ngày 1/2/2024 Bắt đầu nhận hồ sơ xin học bổng
Ngày 30/4/2024 Hết hạn nộp hồ sơ xin học bổng
Giữa tháng 6/2024 Thông báo kết quả vòng sơ tuyển
22/6/2024 Kỳ thi IELTS dành cho các ứng viên đã vượt qua vòng sơ tuyển nhưng chưa có điểm tiếng Anh
15 – 26/7/2024 Phỏng vấn các ứng viên đã vượt qua vòng sơ tuyển và có điểm tiếng Anh theo yêu cầu; và các ứng viên đáp ứng yêu cầu về điểm IELTS (sau kỳ thi IELTS do Aus4Skills sắp xếp)
Tháng 8/2024 Thông báo kết quả phỏng vấn