Những mốc thời gian quan trọng của Học bổng Chính phủ Australia nhập học năm 2024

Ngày 1/2/2023Bắt đầu nhận hồ sơ xin học bổng
Ngày 3/5/2023Hết hạn nộp hồ sơ xin học bổng
Giữa tháng 6/2023Thông báo kết quả vòng sơ tuyển
Giữa tháng 6/2023Kỳ thi IELTS dành cho các ứng viên đã vượt qua vòng sơ tuyển nhưng chưa có điểm tiếng Anh
Giữa tháng 7/2023Phỏng vấn các ứng viên đã vượt qua vòng sơ tuyển và có điểm tiếng Anh theo yêu cầu; và các ứng viên đáp ứng yêu cầu về điểm IELTS (sau kỳ thi IELTS do Aus4Skills sắp xếp)
Tháng 8/2023 Thông báo kết quả phỏng vấn