Những mốc thời gian quan trọng của Học bổng Chính phủ Australia nhập học năm 2025

*Lưu ý: Thời gian chỉ mang tính chất tham khảo, ứng viên sẽ được thông báo cụ thể qua email.

01/02/2024Bắt đầu nhận hồ sơ xin học bổng
30/04/2024Hết hạn nộp hồ sơ xin học bổng
Giữa tháng 6/2024Thông báo kết quả vòng sơ tuyển
22/06/2024Kỳ thi IELTS dành cho các ứng viên đã vượt qua vòng sơ tuyển nhưng chưa có điểm tiếng Anh
15 - 26/07/2024Phỏng vấn các ứng viên đã vượt qua vòng sơ tuyển và có điểm tiếng Anh theo yêu cầu; và các ứng viên đáp ứng yêu cầu về điểm IELTS (sau kỳ thi IELTS do Aus4Skills sắp xếp)
Tháng 8/2024 Thông báo kết quả phỏng vấn