Thông tin chi tiết về chính sách đối với sự gian lận của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) xin vui lòng xem Sổ tay chính sách Học bổng Chính phủ Australia 

 • DFAT định nghĩa gian lận là sự thiếu trung thực nhằm vụ lợi, hoặc gây tổn thất thông qua việc lừa dối hoặc các hình thức khác. Đó không chỉ đơn giản xuất phát từ một hành động hoặc lỗi bất cẩn hoặc vô tình. DFAT giữ lập trường ‘không khoan nhượng’ đối với các hành vi gian lận nhằm nhận được hỗ trợ từ Chính phủ Australia và có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc trao Học bổng Chính phủ Australia dựa trên những thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Những điều sau đây sẽ bị coi là gian lận đối với Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards):
  1. các giấy tờ kèm theo hồ sơ xin học bổng giả mạo
  2. thông tin cung cấp trong hồ sơ giả mạo
  3. không khai báo những thông tin thich hợp
  4. không khai báo mâu thuẫn lợi ích (ví dụ: có liên quan tới người đưa ra quyết định về việc cấp học bổng)
  5. cố tình đòi quyền lợi mình không được thụ hưởng (ví du: tiền vé máy bay về thăm thân trong khi các thành viên trong gia đình đang sinh sống với người nhận học bổng tại Australia).
 • Ứng viên cung cấp các giấy tờ bị nghi là gian lận sẽ bị loại khỏi quy trình tuyển chọn cho tới khi các giấy tờ đó được xác minh. Nếu được xác nhận là gian lận, ứng viên sẽ không đủ điều kiện để xin các học bổng của Chính phủ Australia.
 • Khi nộp hồ sơ xin Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards), ứng viên được yêu cầu phải cam đoan rằng nội dung của hồ sơ xin học bổng là trung thực và chính xác; và đồng ý rằng DFAT có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ quyết định trao Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) nếu những thông tin được cung cấp không đầy đủ và thiếu chính xác.