Để có đủ điều kiện nộp đơn xin Học bổng Chính phủ Australia, bạn phải:

 • là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam tại thời điểm nộp hồ sơ;
 • không mang quốc tịch Australia hoặc thường trú dài hạn tại Australia hoặc đang nộp đơn xin thị thực cư trú dài hạn tại Australia;
 • không kết hôn hoặc đính hôn/sống như vợ chồng với một người có quốc tịch hoặc có thường trú dài hạn tại Australia hoặc New Zealand tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình nộp hồ sơ, xét tuyển hay tiền du học
 • hiện không phải là nhân sự thuộc biên chế quân đội;
 • chưa từng xin học bổng dài hạn nào khác của Chính phủ Australia (Australia Awards) trừ khi thời gian rời khỏi Australia gấp đôi tổng thời gian học tại Australia (ví dụ: ứng viên đã được Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) và học tại Australia 4 năm chỉ có thể nộp đơn xin Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) khác sau khi đã rời khỏi Australia 8 năm).
 • Không có án tích hoặc đang bị điều tra về các hành vi phạm tội, bao gồm hành vi liên quan đến bóc lột trẻ em, lạm dụng hoặc quấy rối tình dục;
 • có bằng đại học chính quy;
 • cam kết trở lại làm việc tại Việt Nam ít nhất hai năm sau khi hoàn thành khóa học tại Australia;
 • có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam tính tới 03/05/2023, trừ những ứng viên có hoàn cảnh khó khăn (chỉ cần tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm phù hợp);
 • không đăng ký học ở bậc học thấp hơn bậc học cao nhất mà bạn hiện đã có bằng (nếu bạn đã có bằng Tiến sỹ, bạn không được phép đăng ký xin học bậc Thạc sỹ).
 • Không đăng ký học ở bậc học tương đương với bậc học cao nhất mà bạn hiện đã có bằng. Nếu bạn đã có bằng Thạc sỹ, bạn không được phép đăng ký xin học bậc Thạc sỹ kể cả ở một lĩnh vực khác, trừ ứng viên có hoàn cảnh khó khăn (ứng viên khuyết tật hoặc ứng viên ở các vùng nông thôn khó khăn theo quy định của Học bổng) hoặc ứng viên đang làm việc tại một số cơ quan trung ương được lựa chọn có thể nộp đơn xin học Thạc sỹ ở một lĩnh vực khác với lĩnh vực đã có bằng Thạc sỹ trước đó.
 • có điểm IELTS Academic (hoặc TOEFL iBT hoặc PTE Academic tương đương) còn hiệu lực nếu cần thiết. Chứng chỉ Tiếng Anh có hiệu lực là chứng chỉ có ngày thi bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 trở đi. Chứng chỉ IELTS Academic (hoặc TOEFL iBT hoặc PTE Academic tương đương) phải được nộp cùng hồ sơ trực tuyến trước ngày hết hạn nộp hồ sơ. 
 • Ứng viên phải cung cấp đầy đủ thông tin về các chương trình học đã và đang tham gia tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Ứng viên đang học Thạc sỹ nhưng chưa hoàn thành khóa học sẽ được xem xét tùy từng trường hợp cụ thể

Ngoài các tiêu chí hợp lệ chung, các quy định hợp lệ riêng biệt cũng áp dụng đối với ứng viên có hoàn cảnh khó khăn.