Quyền lợi của học bổng
Là người nhận Học bổng Chính phủ Australia, bạn sẽ được tiếp cận hỗ trợ tài chính và các hình thức hỗ trợ khác.
Ngành học ưu tiên
Danh sách các lĩnh vực học tập ưu tiên đối với ứng viên Việt Nam cùng một số ví dụ mang tính chất gợi ý và tham khảo
Tờ thông tin Học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2025
Tóm tắt những thông tin cần biết về Học bổng Chính phủ Australia dành cho Việt Nam và các nước ASEAN niên khóa 2025
Sổ tay chính sách của Học bổng Chính phủ Australia
Sổ tay này cung cấp thông tin cần thiết để quản lý hoặc đăng ký Học bổng Chính phủ Australia
Danh mục Liên bang các Trường học và Khóa học cho Sinh viên Nước ngoài (CRICOS)
Thông tin về các khóa học dành cho sinh viên quốc tế

Học bổng thạc sỹ nhập học năm 2025 mở đơn đăng ký từ ngày 01/02/2024 – 30/04/2024

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua quá trình học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức để tạo ra sự thay đổi và góp phần xây dựng mối quan hệ bền vững giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Australia.

Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là khả năng tạo ra ảnh hưởng nhằm giải quyết những thách thức về phát triển của Việt Nam.

Chương trình luôn khuyến khích các ứng viên là phụ nữ, người khuyết tật, và người yếu thế nộp hồ sơ xin học bổng. Học bổng Chính phủ Australia có cơ chế hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện cho các nhóm ứng viên này có cơ hội tiếp cận với học bổng một cách bình đẳng.