Các ứng viên xin học bổng không cần phải có thư mời của một trường đại học Australia khi nộp hồ sơ. Tuy nhiên, các ứng viên cần lựa chọn khóa học và trường học khi nộp hồ sơ xin Học bổng Chính phủ Australia.

Chúng tôi khuyến khích ứng viên tích cực tìm hiểu để biết thông tin về các khóa học và cơ sở giáo dục có thể cung cấp khóa học phù hợp nhất với nhu cầu.

Khi chọn một khóa học, ứng viên phải đảm bảo rằng khóa học này có trong CRICOS.

Để xác định khóa học và cơ sở giáo dục phù hợp nhất, ứng viên có thể tìm kiếm thông tin trên trang web www.studyaustralia.gov.au của Chính phủ Australia. Ứng viên cũng nên tìm kiếm thông tin được các cơ sở giáo dục cung cấp trực tiếp trên trang web hoặc tham dự các hội thảo cung cấp thông tin được tổ chức tại Việt Nam. Điều này bao gồm tìm kiếm thông tin về các khóa học sơ cấp được cơ sở giáo dục giới thiệu và khuyến khích tham gia, nếu có. Giảng viên và các khoa chuyên môn tại các trường có thể giúp đỡ ứng viên đưa ra những chọn lựa phù hợp cho ngành học và nơi học.

Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam – Australia (Aus4Skills) sẽ gửi hồ sơ xin học của ứng viên được học bổng có điều kiện sang các trường qua hệ thống OASIS vào cuối tháng Tám cho ứng viên nhập học vào học kỳ 1 và giữa tháng Ba cho ứng viên nhập học vào học kỳ 2. Để đảm bảo quá trình gửi hồ sơ được suôn sẻ, các người nhận học bổng có điều kiện cần xác nhận các khóa học của mình vào cuối tháng Bảy/đầu tháng Tám (cho học kỳ 1) và tháng Hai (cho học kỳ 2). 

Khi gửi hồ sơ đăng ký nhập học cho Aus4Skills, ứng viên cần cung cấp những thông tin sau:

 • Tên trường và tên khóa học (gồm ngành chuyên môn)
 • Mã CRICOS
 • Mục tiêu khóa học
 • Thời gian khóa học
 • Niên khóa (học kỳ một hoặc học kỳ hai)
 • Phương pháp học (nghiên cứu/học tập trung)
 • Yêu cầu tiếng Anh đầu vào
 • Các yêu cầu đầu vào khác
 • Nêu rõ các môn học dự định học (gồm cả môn học bắt buộc và môn học tự chọn)
 • Tổng số tín chỉ cho khóa học và cho mỗi môn học

*Các khóa học của bạn sẽ được Cố vấn học tập của Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam – Australia (Aus4Skills) xem xét và đánh giá mức độ phù hợp.

Thay đổi khóa học

Xin lưu ý rằng sau khi đã được phê duyệt, các thay đổi về khóa học sẽ chỉ được xem xét trong những trường hợp đặc biệt và phải được Aus4Skills chấp thuận. Nếu bạn có ý định xin được chấp thuận thay đổi khóa học của mình, vui lòng nghiên cứu kỹ lưỡng khóa học mới bạn dự định tham gia để đảm bảo:

 • Lĩnh vực nghiên cứu nêu trong đơn đăng ký và trình độ học vấn/tính hợp lệ/đủ điều kiện nộp hồ sơ và liệu:
 • Bạn có đáp ứng chuyên ngành và các yêu cầu học thuật và chuyên môn cho khóa học; và
 • Bạn có đáp ứng yêu cầu tiếng Anh tối thiểu (Điểm IELTS tổng 6.5 và không có điểm thành phần nào dưới 6.0 hoặc điểm TOEFL/PTE tương đương).

Bạn không được phép liên hệ với trường tại Australia trong quá trình nhập học liên quan đến thư mời nhập học. Nếu vi phạm, học bổng của bạn có thể bị thu hồi. Mọi liên lạc với trường đều phải thông qua Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam – Australia (Aus4Skills)