Tất cả ứng viên phải đạt tối thiểu IELTS (Academic) 6.5, không có điểm thành phần dưới 6.0 (hoặc chứng chỉ TOEFL/PTE tương đương) trước khi nhận học không điều kiện.

RMIT Vietnam cung cấp chương trình đào tạo Tiếng Anh (ELT) cho người nhận học bổng có điều kiện của học bổng Chính phủ Australia (AAS).

Người nhận học bổng có điều kiện sẽ được xếp vào các lớp đào tạo tiếng Anh theo chuẩn mực quốc tế của RMIT tùy vào điểm IELTS của từng ứng viên. Có thể sẽ có một số điều chỉnh sau khi có kết quả kiểm tra đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của người nhận học bổng vào tuần đầu của khóa học.

Những người nhận học bổng có điều kiện của chương trình Học bổng Chính phủ Australia phải tham dự ít nhất 80% tiết học và hội thảo bắt buộc (tức là hội thảo phát âm) ở cấp độ cụ thể. Dự kiến tất cả người nhận học bổng sẽ dành toàn bộ thời gian và nỗ lực để tham gia chương trình ELT. Do vậy, người nhận học bổng có điều kiện không được phép tiếp tục làm việc hoặc tham gia các hoạt động có liên quan tới công việc tại cơ quan khi đang tham gia chương trình đào tạo tiếng Anh.

Sau chương trình đào tạo tiếng Anh, người nhận học bổng phải tham dự một kỳ thi IELTS. Người nhận học bổng phải đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh (nói trên) và yêu cầu hoc thuật của khóa học đã lựa chọn ứng viên sẽ hội đủ điều kiên để có thể bắt đầu học tập tại Australia. Để biết thêm thông tin về việc sắp xếp khóa học, xin tham khảo tại đây hoặc liên hệ với Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam – Australia (Aus4Skills).