Nguyen The Trung: Pioneer CEO in the Industry 4.0 Revolution

Developing a system of digital governance, or laying the foundation for STEM education in Vietnam – these two are among many outstanding contributions of Nguyen The Trung – an Australian Awards Scholarship alumnus and CEO of DTT Technology Joint Stock Company…  

Đọc thêm
A Couple Giving up City life for Organic Farming in the Countryside

Ms. Nguyen Thi Duyen and her husband, Mr. Nguyen Duc Chinh, used to have stable jobs at the Vietnam Academy of Agricultural Sciences, but they decided to leave the city for the countryside to make their dream of growing organic vegetables come true. Duyen holds a Master’s degree in agriculture

Đọc thêm
Bí quyết “săn” học bổng Chính phủ Australia danh giá

(Dân trí) – Tháng 6 này, 55 tân học viên Việt Nam sẽ lên đường sang Australia tham gia khóa đào tạo Thạc sĩ theo chương trình Học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Những học viên xuất sắc này đều đến từ cơ quan Nhà nước cấp Trung ương

Đọc thêm