Nâng cao năng lực khuyến nông hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng dân tộc thiểu số tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Bốn cựu sinh Australia đã tổ chức đào tạo các cán bộ khuyến nông cấp cơ sở để chia sẻ kiến thức với đồng bào dân tộc thiểu số với mục tiêu cải thiện sinh kế.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *