Tăng cường năng lực cho Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án, vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em

Tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm về thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án, vụ việc xâm hại phụ nữ và trẻ em nhằm bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em trong hoạt động tố tụng hình sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *