Phát triển nghiên cứu khám phá cho giảng viên Việt Nam

Sáu cựu sinh Australia đã tổ chức nhiều diễn đàn và xây dựng cộng đồng thực hành để giúp hơn 355 giảng viên đại học Việt Nam tích hợp hoạt động nghiên cứu vào giảng dạy và học tập nhằm nâng cao trải nghiệm cho sinh viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *