Tìm hiểu mối quan hệ giữa xói lở bờ biển với hoạt động của con người ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

Tiến hành nghiên cứu thực trạng quản lý rừng ngập mặn tại 7 tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long và xem xét đánh giá các biện pháp ngăn chặn xói lở bờ biển. Cựu sinh cũng đánh giá việc sử dụng rừng ngập mặn để bảo vệ rừng

Đọc thêm
Hội thảo về biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe: Từ bằng chứng khoa học đến phát triển chính sách

Mạng lưới Hợp tác Nghiên cứu về Biến đổi khí hậu, Ô nhiễm không khí và Sức khỏe (VCAN) đã được thành lập sau hội thảo nhằm nâng cao trao đổi thông tin và kiến thức giữa các nhà nghiên cứu Việt Nam và quốc tế.

Đọc thêm
Cơ hội thị trường Australia cho Việt Nam từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và các Hiệp định Thương mại Tự do liên quan

  Cựu sinh đã tóm tắt các cam kết của Australia với Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP và so sánh với các Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và các quốc gia khác. Đây là tài liệu tham khảo dài hạn cho các doanh

Đọc thêm
Thúc đẩy mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam – Australia trong phát triển nông nghiệp hữu cơ

  Nhóm cựu sinh đã tổ chức hội thảo và các khóa tập huấn ngắn hạn ở Australia và Việt Nam để đẩy mạnh liên kết chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực nghiên cứu, thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ và hướng đến thương

Đọc thêm
Nâng cao năng lực khuyến nông hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng dân tộc thiểu số tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Bốn cựu sinh Australia đã tổ chức đào tạo các cán bộ khuyến nông cấp cơ sở để chia sẻ kiến thức với đồng bào dân tộc thiểu số với mục tiêu cải thiện sinh kế.  

Đọc thêm
Tăng cường sáng kiến của phụ nữ yếu thế trong khởi nghiệp kinh doanh nông nghiệp

Ba cựu sinh Australia đã hỗ trơ gần 100 phụ nữ khuyết tật và phụ nữ người dân tộc thiểu số ở vùng ngoại ô Hà Nội và tỉnh Hòa Bình thông qua việc trang bị cho họ những kỹ năng quản lý doanh nghiệp, thu hút nhà đầu tư,

Đọc thêm
Thúc đẩy đánh giá tác động xã hội và đánh giá tác động giới thông qua đối thoại vì sự phát triển thủy điện bền vững tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam

Nhóm cựu sinh đã tổ chức đối thoại giữa đại diện của các cơ quan nhà nước, công ty, các tổ chức phi chính phủ và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thủy diện để thúc đẩy các chính sách đóng góp cho sự phát triển bền vững thủy

Đọc thêm