Tăng cường năng lực cho Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án, vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em

Tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm về thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án, vụ việc xâm hại phụ nữ và trẻ em nhằm bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và

Đọc thêm
Phát triển nghiên cứu khám phá cho giảng viên Việt Nam

Sáu cựu sinh Australia đã tổ chức nhiều diễn đàn và xây dựng cộng đồng thực hành để giúp hơn 355 giảng viên đại học Việt Nam tích hợp hoạt động nghiên cứu vào giảng dạy và học tập nhằm nâng cao trải nghiệm cho sinh viên.

Đọc thêm
Tăng cường quyền sức khỏe sinh sản và tình dục cho người Điếc tại Việt Nam

Nhóm cựu sinh đã tổ chức đào tạo cho các huấn luyện viên nòng cốt là người Điếc để họ có thể truyền đạt lại những kiến thức này tới cộng đồng.

Đọc thêm
Thực trạng bạo lực gia đình của những gia đình trẻ trong bối cảnh chuyển đổi xã hội

Thu thập bằng chứng thông qua phỏng vấn và tập huấn các kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho người dân tộc thiểu số ở các khu vực miền núi biên giới, nông thôn và thành thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó

Đọc thêm
Nghiên cứu mối quan hệ giữa xói lở bờ biển và các hoạt động của con người ở đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam

Tiến hành nghiên cứu thực trạng quản lý rừng ngập mặn tại 7 tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long và xem xét đánh giá các biện pháp ngăn chặn xói lở bờ biển. Cựu sinh cũng đánh giá việc sử dụng rừng ngập mặn để bảo vệ rừng

Đọc thêm